Takeda Ryu Kobilza Ha

Femke san

Femke san

Lid sinds: 22-09-2019

Aikido: 8e kyu
Iaido: 8e kyu
Jodo: 8e kyu
Jukempo: 8e kyu
Kendo: 8e kyu
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Femke san is enthousiast gemaakt door haar vader Eric, die al enige tijd bij ons traint.

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?