Takeda Ryu Kobilza Ha

Attila san

Attila san

Lid sinds: 20-04-2004

Aikido: 1ste Dan
Iaido: 1ste Dan
Jodo: 1ste Dan
Jukempo: 1ste Dan
Kendo: 1ste Dan
Jujitsu: Mukyu

Hoe gevonden en waarom geïnteresseerd?

Attila san heeft ons via het internet gevonden.

Antwoorden 3Vragen Shoshinsha.

Waarom train je Takeda Ryu? Wat vind je het leukste om te doen? Wat vind je het leukste om te zien?